Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132304 nr. 13

32 304 Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOPPEJAN EN JACOBI

Ontvangen 20 juni 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In Artikel I, onderdeel B, wordt artikel 3.6a, als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Bij koninklijk besluit kan een rechtstreeks onder Onze Minister ressorterende regeringscommissaris voor het deltaprogramma worden benoemd. Deze draagt de titel «deltacommissaris». Hij kan voorts bij koninklijk besluit worden geschorst en ontslagen.

2. Het tweede lid vervalt.

Toelichting

Met dit amendement is beoogd het verplichtende karakter uit het artikellid betreffende de benoeming van de deltacommissaris te schrappen. Indien het kabinet na een evaluatie concludeert dat de figuur van de deltacommissaris overbodig is geworden, kan de functie zonder wetswijziging feitelijk worden geschrapt.

Koppejan

Jacobi