32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2016

Tijdens het Algemeen Overleg Zwangerschap & Geboorte op 23 juni jongstleden (Kamerstuk 32 279, nr. 96) hebben wij onder meer gesproken over het besluit van het Franciscus Gasthuis & Vlietland om de geboortezorg en klinische kindergeneeskunde te concentreren op de locatie Franciscus Gasthuis in Rotterdam en de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen. In dit kader heb ik u toegezegd u een afschrift toe te sturen van mijn antwoord op de brief die de gemeente Schiedam mij, mede namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Nissewaard, heeft toegezonden. Hierbij ontvangt u deze brief1. Ik heb u tevens toegezegd u te informeren over mijn gesprek met het Franciscus Gasthuis & Vlietland (in dit kader heeft uw Kamer ook een motie aangenomen van de leden Wolbert en Bruins Slot, Kamerstuk 32 279, nr. 94); deze informatie ontvangt u op een later tijdstip.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven