Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432271 nr. 17

32 271 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 3 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, vervalt.

II

Artikel 9, tweede lid, vervalt.

Toelichting

De initiatiefnemer is van mening dat gemeenten de mogelijkheid moeten blijven houden om criteria te hanteren die betrekking hebben op de verhouding tussen prijs en inkomen. Dit amendement schrapt daarom het specifieke verbod om eisen te stellen aan de minimale hoogte van het huishoudinkomen. De mogelijkheid die de Rotterdamwet biedt, heeft betrekking op specifieke criteria, waarvoor bovendien toestemming moet worden verleend door de minister. Deze mogelijkheid is dus ontoereikend met het oog op de bredere problematiek inzake leefbaarheid en woningtoewijzing.

Bisschop