Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432271 nr. 16

32 271 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID FRITSMA

Ontvangen 3 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 12, derde lid, wordt na «verlaten,» ingevoegd «alsmede» en vervalt: alsmede vergunninghouders als bedoeld in artikel 29.

II

In artikel 17 vervallen de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a, en de aanduiding «b.» voor onderdeel b.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de wettelijk voorgeschreven mogelijkheid van een urgentieregeling voor vreemdelingen (vergunninghouders) uit het wetsvoorstel te halen.

Fritsma