Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232271 nr. 10

32 271 Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2012)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 24 augustus 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 12, derde lid, wordt na «verlenen» ingevoegd: of ontvangen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat niet alleen mantelzorgers voorrang kunnen krijgen bij de woningtoewijzing, maar ook diegenen die mantelzorg ontvangen. Het is immers denkbaar dat mantelzorgers vanwege een economische binding niet kunnen verhuizen naar de regio waar de zorgbehoevende woont, maar dat de mantelzorg wel kan worden verleend als de zorgbehoevende dichter bij de mantelzorger komt wonen.

Ortega-Martijn