32 216 Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

Nr. 9 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2011

In het regeerakkoord is opgenomen dat er deze kabinetsperiode geen kilometerbeprijzing komt. Bij brief van 25 oktober jl. (Kamerstuk 32 417, nr. 47) is door de minister-president aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangekondigd dat het voorstel van wet houdende regels voor het in rekening brengen van een gebruikersafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs) volgens de reguliere weg wordt ingetrokken.

Daartoe gemachtigd door de Koningin trek ik het voorstel van wet hierbij in.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven