32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID SMITS

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het onderwijs vragen leven over de wetenschappelijke onderbouwing van het toezichtskader van de onderwijsinspectie;

verzoekt de regering, de Onderwijsraad te vragen om met het onderwijsveld en wetenschappers een advies uit te brengen over de kaders van een nieuw, adequaat en wetenschappelijk onderbouwd onderwijstoezicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smits

Naar boven