Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32175-50".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-232096
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-06
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanpak huwelijksdwang en achterlating
Dossiernummer 32175
Dossiertitel Huwelijks- en gezinsmigratie
Identifier kst-32175-50
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 50
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Huwelijks- en gezinsmigratie; Brief regering; Aanpak huwelijksdwang en achterlating
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013