Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732163 nr. 44

32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2017

Hierbij stuur ik u het eindrapport van het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de motie van het lid Kerstens (Kamerstuk 34 414, nr. 10) met betrekking tot de meerwaarde van een flexibele AOW-datum. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel brengt de huidige mogelijkheden tot eerder en later uittreden in de tweede pijler in beeld. In het tweede deel van het onderzoek is nagegaan voor welke groepen de flexibiliteit in de tweede pijler onvoldoende aansluit bij de behoeften en in hoeverre een flexibele AOW-leeftijd hier een oplossing voor is.

Het kabinet legt het rapport zonder standpuntbepaling aan u voor1.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl