Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32156-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-541702
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)
Dossiernummer 32156
Dossiertitel Monumentenzorg
Identifier kst-32156-58
Indiener M. Bussemaker
Ondernummer 58
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Monumentenzorg; Brief regering; Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)
Uitgiftedatum 2015-06-29
Vergaderjaar 2014-2015