Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32149-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-01-05
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32149
Dossiertitel Internationale arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32149-2
Indiener Donner J.P.H.
Ondernummer 2
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST139541
Publicatiedatum 2010-01-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Internationale arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 november 2009, inzake arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid
Type kamerstuk Verslag van een algemeen overleg
Vergaderjaar 2009-2010