Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32128-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2009-11-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32128
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32128-52
Indiener W.J. Bos
Indiener Jager de J.C.
Ondernummer 52
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST137485
Publicatiedatum 2009-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010); Verslag wetgevingsoverleg van 9 november 2009 over het Belastingplan 2010
Type kamerstuk Verslag van een wetgevingsoverleg
Vergaderjaar 2009-2010