32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2019

Hierbij bied ik u aan de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017–2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet1.

Aan uw Kamer is toegezegd jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Chw).

Voor de Voortgangsrapportages is een begeleidingscommissie opgericht conform de toezegging die is gedaan aan uw Kamer op 9 februari 2015 (Kamerstuk 32 127, nr. 211). De begeleidingscommissie bestaat uit prof. mr. dr. Ben Schueler (universiteit van Utrecht, Staatsraad), prof. dr. Arjan Bregman (Instituut voor Bouwrecht), mr. Marco Lurks (VNG), mr. P. Plambeck (Raad van State) en mr. Martijn Verwoerd (Bouwend Nederland).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven