32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 196 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 195

Voorgesteld 27 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ten aanzien van het buitengebied specifieke normen gewenst zijn voor de mogelijkheden tot het creëren van mantelzorgwoningen;

constaterende, dat het conceptbesluit onvoldoende differentiatie aanbrengt tussen het buitengebied en de bebouwde kom;

verzoekt de regering, de mogelijkheden voor het creëren van mantelzorgwoningen in het

buitengebied te verruimen, waarbij in ieder geval de afstand tot het hoofdgebouw, de hoogte van het bouwwerk en de eisen met betrekking tot het dak worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Van Veldhoven

Naar boven