Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432127 nr. 182

32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 182 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 27 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de achtste tranche van de Crisis- en herstelwet plannen bevat om windturbines op zeedijken te plaatsen;

constaterende dat het Barro (Besluit algemene regels ruimtelijke ordening), artikel 2.11.3, verbiedt te bouwen op zeedijken als er een belemmering kan ontstaan voor onderhoud, instandhouding of versterking van de primaire waterkering;

constaterende dat bekend is dat de (zee-)dijken in Groningen momenteel extra verstevigd moeten worden vanwege de aardbevingen in het gebied;

van mening dat de windturbines op (zee-)dijken de dijken aanzienlijk kunnen verzwakken;

van mening dat de Groningers een veilige leefomgeving verdienen;

verzoekt de regering, de plaatsing van windturbines op zeedijken in de Eemshaven te verhinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf