Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332127 nr. 170

32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 170 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 augustus 2013

Tijdens de parlementaire behandeling van de Crisis- en herstelwet is toegezegd om vinger aan de pols te houden bij de implementatie van de wet en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Hierbij bied ik u daarom de rapportage over 2012–2013 aan, de derde in de rij1.

Tevens bied ik u hierbij het projectenboek van de 5e en 6e tranche aan2. Net als de eerdere projectenboeken over de voorgaande tranches, geeft het boek een beschrijving van de bij AMvB aangewezen projecten.

In 2013 heeft het ministerie overigens nog twee publicaties uitgebracht, waar ik u graag op wil attenderen. Allereerst is de brochure Over de Crisis- en herstelwet geactualiseerd nadat op 25 april 2013 de werking van de wet is verlengd en er enkele «quick wins» aan de wet zijn toegevoegd. Daarnaast is de brochure Crisis- en herstelwet: ontwikkelingsgebieden uitgebracht. Dit is een brochure voor bestuurders van gemeenten en provincies over het instrumentarium voor ontwikkelingsgebieden. Alle publicaties zijn te vinden op https://omgevingswet.pleio.nl onder het «tabblad» publicaties Eenvoudig Beter.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen- Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer