32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 159 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Den Haag zonder vooroverleg met de andere betrokken gemeentes de Rotterdamsebaan heeft aangemeld voor plaatsing op bijlage II van de Crisis- en herstelwet;

constaterende dat er recent een bemiddelingstraject tussen de betrokken gemeentes is afgerond over dit project en de gemeenteraden nog moeten instemmen met de bestuurlijk gekozen variant;

constaterende dat de Rotterdamsebaan dwars door de Vlietzone, de groene long van de regio Haaglanden, is gepland;

overwegende dat de bestuurlijk gekozen variant zal leiden tot geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit voor bewoners in Park Leeuwenbergh, aangezien hierdoor 37 000 motorvoertuigen per etmaal langs hun achtertuin zullen rijden;

verzoekt de regering, het project Rotterdamsebaan uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven