32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 158 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote mestverwerkingsinstallaties grote negatieve effecten op de leefomgeving kunnen hebben;

constaterende dat mestvergisting niet leidt tot een vorm van landbouw waarin de kringlopen gesloten zijn en dus niets te maken heeft met verduurzaming van de landbouw;

verzoekt de regering, de categorie «verduurzaming landbouw» uit bijlage I van de Crisis- en herstelwet te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Naar boven