Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232127 nr. 157

32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 157 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland blijvend aan de verplichtingen opgenomen in de uitspraak van 24 mei 2005 van het Arbitragetribunaal van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag ten aanzien van de realisering van de IJzeren Rijn moet voldoen;

overwegende dat voor het deel van de IJzeren Rijn dat gaat door de kernen van Weert en Roermond, en voor het gedeelte van de Meinweg, nog geen enkele zekerheid bestaat over het tracé en de financiering;

verzoekt de regering, om eerst voorbereidingen te treffen om tot een tracé te komen dat voldoet aan milieu- en geluidsnormen, en daartoe met belanghebbenden en overheden in overleg te gaan alvorens dit deel van de IJzeren Rijn in de Crisis- en herstelwet op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Van Tongeren

Kuiken

Houwers

Ouwehand