Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232127 nr. 156

32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nr. 156 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 25 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een belangrijk onderdeel van het mestbeleid bestaat uit het mogelijk maken van het snel van de grond komen van nieuwe locaties met betrekking tot mestverwerking;

overwegende dat het ontstaan van nieuwe locaties en het verkrijgen van bijbehorende vergunningen langzaam verloopt;

verzoekt de regering om, in de volgende tranche van de Crisis- en herstelwet ook mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties met een capaciteit van minder dan 50 000 ton onder het regime van de Crisis- en herstelwet te brengen, en mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties die niet op een terrein met een industriële bestemming worden gerealiseerd daar ook onder te laten vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans