32 127
Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

nr. 102
AMENDEMENT VAN HET LID DE MOS

Ontvangen 16 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.9, eerste lid, onder a, aanhef, vervalt de zinsnede: ten minste 20 en.

Toelichting

Dit amendement brengt kleine bouwprojectenbouwprojecten van minder dan 20 woningen- onder de reikwijdte van hoofdstuk 2, afdeling 6 (Versnelde uitvoering van bouwprojecten)

De Mos

Naar boven