32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 51
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de «integratiebrief» een opsomming is van plannen van aanpak, onderzoeken, suggesties en mooie ideeën;

overwegende, dat ons land behoefte heeft aan concrete maatregelen om integratie van allochtonen te bespoedigen;

verzoekt de regering om voor het eind van het jaar de Kamer te informeren over de genomen concrete maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk

Naar boven