Kamerstukken in dossier 32123-XVIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Vaststelling begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Voorstel van Wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Brief minister ter aanbieding van het ontwerpbesluit wijziging Wet toezicht accountantsorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Verslag van een algemeen overleg Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Verslag algemeen overleg van 23 september 2009 over woonwagenlocaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Amendement om de normhuur in de huurtoeslag in 2010 wel te indexeren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Amendement om de stijging van de huurtoeslag, a.g.v. afspraken over energiebesparende maatregelen, ongedaan te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Motie over meer integrale wijkaanpak na ontvangst advies Topteam Krimp

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Motie over alternatief voor bezuiniging op Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Motie over krimpregio's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Motie over afschaffing Wet bevordering eigen woningbezit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010; Motie om de bezuinigingstaakstelling voor de huurtoeslag in 2011 en 2010 ongedaan te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32123-XVIII, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal