32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 36
MOTIE VAN HET LID DE KROM

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gedogen van islamitische scholen die de integratie actief tegenwerken tot gevolg heeft dat generaties kinderen daarvan het slachtoffer worden en hun kansen op succesvolle participatie in de samenleving worden beperkt;

verzoekt de regering deze scholen te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Krom

Naar boven