32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 32
MOTIE VAN HET LID KARABULUT

Voorgesteld 25 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ongecontroleerde instroom van arbeidsmigranten uit MOE-landen grote sociale problemen veroorzaakt;

verzoekt de regering de regulering van het vrije verkeer van werknemers uit MOE-landen opnieuw in te voeren en hiervoor de vereiste procedure bij de Europese Commissie te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Naar boven