32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 22
MOTIE VAN HET LID VAN GENT

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Bouwend Nederland voorzitter Brinkman tijdens het rondetafelgesprek inzake de Crisis- en herstelwet stelde dat zijn organisatie een energienorm voor nieuwe en bestaande woningen bepleit had in het kader van de Crisis- en herstelwet;

overwegende, dat het kabinet nog niet op koers ligt om zijn ambities te halen voor energiebesparing in de bebouwde omgeving;

overwegende, dat ook de Raad van State, het CPB en het CBL positief oordeelden over energiebesparing als maatregel om werk te creëren en het milieu te sparen;

verzoekt de regering alsnog een energienorm voor nieuwe en bestaande woningen op te nemen in de Crisis- en herstelwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Naar boven