32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat als gevolg van de economische crisis het aantal verkochte woningen is afgenomen en dat als gevolg hiervan de inkomsten van de overheid uit overdrachtsbelasting eveneens zijn afgenomen;

overwegende, dat door de dalende huizenprijzen het zogenaamde terugverdieneffect van de overdrachtsbelasting is komen te vervallen;

overwegende, dat de overdrachtsbelasting daarmee is verworden tot een fors obstakel op de woningmarkt en het herstel van deze markt belemmert;

verzoekt de regering om de overdrachtsbelasting te halveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven