32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering kapitalen aan belastinggeld investeert in de aanpak van de zogenaamde Vogelaarwijken;

overwegende, dat gebleken is dat de wijkenaanpak faalt en dat ook de regering heeft toegegeven dat de achterstanden groot blijven;

overwegende, dat de leefbaarheid in deze probleemwijken pas echt verbetert wanneer zaken als overlast, criminaliteit en straatterreur veel harder worden aangepakt;

verzoekt de regering te stoppen met het uitgeven van belastinggeld aan de zogenaamde Vogelaarwijken en dit geld ten goede te laten komen aan belastingverlaging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven