Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-499".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-903760
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-10-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Planning uitwerking pensioenakkoord ("roadmap")
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-499
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 499
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Planning uitwerking pensioenakkoord ("roadmap")
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020