Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-459".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-06-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Asscher en Klaver over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-459
Indiener L.F. Asscher
Indiener J.F. Klaver
Ondernummer 459
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van de leden Asscher en Klaver over aandacht voor de zorgen van zelfstandigen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019