32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 360 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2017

Tijdens de plenaire behandeling van de Wet bevoegdheden van de OR inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen in uw Kamer is er – naar aanleiding van een amendement van de heer Ulenbelt (Kamerstuk 34 378, nr. 8) – gedebatteerd over de medezeggenschap van werknemers in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen (Handelingen II 2015/16, nr. 91, item 10). Ik heb toen toegezegd hierover advies te zullen vragen aan de SER. Op 17 februari jl. heeft de SER dit advies vastgesteld. Bijgaand treft u dit aan1.

Naar mijn mening bevat dit advies waardevolle aanbevelingen, onder meer ten aanzien van het informatierecht van de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergadering en het initiatiefrecht om het onderwerp pensioen te agenderen. Ik bezie op welke wijze deze aanbevelingen uitgewerkt kunnen worden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven