Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-04-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Waardeoverdracht van pensioen
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-315
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 315
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Waardeoverdracht van pensioen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016