Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-08-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32043-224".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-07-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
Dossiernummer 32043
Dossiertitel Toekomst pensioenstelsel
Identifier kst-32043-224
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 224
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-08-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomst pensioenstelsel; Brief regering; Bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014