Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-01-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32038-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32038
Dossiertitel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32038-6
Indiener Hirsch Ballin E.M.H.
Ondernummer 6
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST139503
Publicatiedatum 2010-01-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Taal nl
Titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag
Uitgiftedatum 2009-12-22
Vergaderjaar 2009-2010