32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2014

In het debat van 20 mei jongstleden met de vaste commissie voor Financiën over de Kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector (Handelingen II 2013/14, nr. 84, item 8) heb ik het lid Klaver toegezegd De Nederlandsche Bank (DNB) om een brief te vragen over het toezicht op zogenoemde CO2 bubbels. Middels deze brief doe ik u de reactie van DNB toekomen1.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven