Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32011-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-528224
Bijlage blg-528225
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding Ontwerpbesluit houdende Besluit uitvoering Tabakswet
Dossiernummer 32011
Dossiertitel Tabaksbeleid
Identifier kst-32011-35
Indiener M.J. van Rijn
Ondernummer 35
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Tabaksbeleid; Brief regering; Aanbieding Ontwerpbesluit houdende Besluit uitvoering Tabakswet
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015