Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432011 nr. 28

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2014

Tijdens het algemeen overleg Tabaksbeleid van 19 januari 2011 (Kamerstuk 32 011, nr. 15) heeft de Minister van VWS toegezegd uw Kamer tweemaal per jaar te informeren over de handhavings- en nalevingscijfers met betrekking tot het rookverbod in de horeca, het aantal bedrijfsbezoeken en het aantal opgelegde maatregelen. In deze brief en bijgaande factsheet treft u de resultaten van de najaarsmeting 2013 aan1.

Handhavingscijfers

Over de periode juni 2013–november 2013 kan ik u de volgende handhavingscijfers van de NVWA melden:

  • In de bereidende horeca zijn 7.588 bedrijfsbezoeken uitgevoerd;

  • In de niet-bereidende horeca zijn 1.338 bedrijfsbezoeken uitgevoerd;

  • De NVWA heeft 470 boeterapporten opgemaakt en 146 schriftelijke waarschuwingen verzonden.

Nalevingscijfers

Intraval meet tweemaal per jaar de naleving van het rookverbod in verschillende typen horecagelegenheden. Tijdens de observaties wordt gekeken of ter plekke wordt gerookt en of er asbakken op de tafels staan.

De belangrijkste conclusies uit de najaarsmeting 2013 zijn als volgt:

  • In 65% van de cafés waren geen rokers aanwezig (voorjaar 2013: 65%)

  • In 71% van de discotheken waren geen rokers aanwezig (voorjaar 2013: 64%)

  • In 64% van de cafés zijn geen asbakken geobserveerd (voorjaar 2013: 56%)

  • In 81% van de discotheken zijn geen asbakken geobserveerd (voorjaar 2013: 85%)

Deze percentages zijn gebaseerd op metingen bij cafés en discotheken die niet zijn uitgezonderd van het rookverbod. Dit najaar is ook weer een meting gedaan in de horecacategorieën waar de naleving goed is: restaurants, sportkantines, cafetaria’s, kunst&cultuur en hotel&recreatie. Hieruit blijkt een nalevingspercentage van minimaal 96%.

De afgelopen drie jaar heb ik uw Kamer twee keer per jaar de cijfers mbt tot de handhaving en naleving toegestuurd. Tijdens het wetgevingsoverleg met uw Kamer over de leeftijdgrensverhoging van tabak, heb ik ook toegezegd uw Kamer te informeren over de handhaving van de leeftijdgrens. Dit zal ik één keer per jaar doen. Ik wil nu graag beide rapportages combineren. Dit betekent dat ik, ook omdat jaarcijfers duidelijker trends zullen laten zien en vanuit efficiency overwegingen, voortaan één keer per jaar, in januari, uw Kamer zal informeren over de handhavings- en nalevingscijfers met betrekking tot het rookverbod in de horeca én de leeftijdgrens tabak.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer