Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132011 nr. 17

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2011

Tijdens het Algemeen Overleg Tabaksbeleid van 19 januari 2011 (Kamerstuk 32 011, nr. 15) heb ik toegezegd u tweemaal per jaar te informeren over de handhavings- en nalevingscijfers met betrekking tot de rookvrije horeca. Conform mijn toezegging zal ik u voortaan voor het zomer- en voor het kerstreces hierover informatie doen toekomen.

Over de periode januari-mei 2011 kan ik u de volgende handhavingscijfers van de nVWA melden:

  • In de bereidende horeca zijn 7 634 bedrijfsbezoeken uitgevoerd.

  • In de niet-bereidende horeca zijn 1 608 bedrijfsbezoeken uitgevoerd.

  • De nVWA heeft 922 boeterapporten uitgevaardigd en 186 schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld. Dit geeft een totaal van 1 108 maatregelen.

Intraval meet tweemaal per jaar de naleving van het rookverbod in verschillende typen horecagelegenheden. Tijdens de observaties wordt gekeken of er ter plekke wordt gerookt en of er asbakken op de tafels staan. De belangrijkste conclusies uit de voorjaarsmeting 2011 zijn als volgt:

  • Bij 58% van de cafés en discotheken waren geen rokers aanwezig.

  • Bij 59% van de cafés en discotheken zijn geen asbakken op de tafels geobserveerd.

Deze percentages zijn gebaseerd op metingen bij cafés en discotheken die niet uitgezonderd zullen worden van het rookverbod. De percentages zijn significant lager dan de voorjaarsmeting in 2009, maar er is geen significant verschil met de wintermeting 2010/2011.

De overige meetresultaten treft u aan in bijgaande factsheet1. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.