Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31991-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31991
Dossiertitel Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31991-3
Ondernummer 3
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Organisatietype staten generaal
PS key KST132956
Publicatiedatum 2009-07-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Boek 5 BW en Woningwet i.v.m. plegen onderhoud verenigingen van eigenaars; Memorie van Toelichting
Vergaderjaar 2008-2009