Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31985-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Afronding vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)
Dossiernummer 31985
Dossiertitel Buitenlands beleid en handelspolitiek
Identifier kst-31985-23
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 23
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Buitenlands beleid en handelspolitiek; Brief regering; Afronding vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015