Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131980 nr. 50

31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2011

Onlangs werd ik op de hoogte gesteld van het verzoek van de Vaste Commissie voor Financiën om Uw Kamer te informeren wanneer zij nader bericht ontvangt over de door de Commissie de Wit voorgestelde gezamenlijke rapportage van het CPB en DNB (brief met kenmerk 2011D29285 van 6 juni jl.). Deze beoogde rapportage zou de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen betreffen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector.

Ik heb het verzoek van de Commissie aan het CPB en DNB voorgelegd.1 DNB en CPB geven aan dat de nieuwe president van DNB dit samen met de directeur van het CPB tijdens de zomer oppakt, zodat ik u hierover spoedig na het zomerreces nader kan informeren.

Ik onderteken deze brief mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Zie ook mijn brief aan Uw Kamer van 22 april jl. (Kamerstukken II 31 980 nr. 46) met betrekking tot de uitvoering van de motie die vraagt om een gezamenlijke rapportage (Kamerstukken II 31 980 nr. 27).