Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31968-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-60517
Bijlage blg-60518
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-04-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 31968
Dossiertitel Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)
Identifier kst-31968-16
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
Ondernummer 16
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-04-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s); Brief regering; Herclausuleren artikel 3.1.5. Besluit veiligheidsregio's
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010