Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 101

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 november 2011

Tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart op 6 september 2011 (Kamerstuk 31 936, nr. 87) heeft u mij verzocht om een eventuele toetreding van ArkeFly aan de Alderstafel Schiphol te bezien. In vervolg daarop heeft uw Kamer op 15 november 2011 de motie-Graus c.s. (TK, 31 936, nr. 92) aangenomen met het verzoek tot uitbreiding van de Alderstafels met een gezamenlijke vertegenwoordiger namens luchtvaartmaatschappijen welke specifiek actief zijn op het gebied van het zogenoemde leisureverkeer. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van de gesprekken die de heer Alders met de betrokken partijen heeft gevoerd en over de uitvoering van de motie-Graus c.s.

De afgelopen weken heeft de heer Alders gesprekken gevoerd met ArkeFly, Corendon en Easyjet. Daarnaast is er ook gesproken met Schiphol, KLM en de BARIN.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

De uitkomsten zijn:

  • 1. Aan de samenstelling van de Alderstafel Schiphol wordt de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) als deelnemer uitgenodigd;

  • 2. Op korte termijn wordt een selectiviteitsoverleg opgezet onder voorzitterschap van Schiphol, waarvoor ArkeFly, Corendon en EasyJet uitgenodigd zullen worden. Ook de BARIN zal hiervoor worden uitgenodigd;

  • 3. ArkeFly en Corendon zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de uitwerking van het Aldersadvies over Lelystad. Over de betrokkenheid van de BARIN bij deze uitwerking zal de heer Alders nog nader overleg met hen plegen.

Met deze uitkomst van de gesprekken die de heer Alders met de betrokken partijen heeft gevoerd, ga ik ervan uit dat er zicht is op een juiste invulling van de motie van de heer Graus. Mijns inziens ontstaat er op deze wijze een voldoende representatieve afvaardiging van de sectorpartijen aan de Alderstafels Eindhoven, Lelystad en Schiphol.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J. J. Atsma