Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231936 nr. 92

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S.

Voorgesteld 8 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot uitbreiding van de «Alderstafel Lelystad» met een gezamenlijke vertegenwoordiger namens luchtvaartmaatschappijen welke specifiek actief zijn op het gebied van het zogenoemde leisureverkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

De Caluwé

Koopmans