Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31904-51".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31904
Dossiertitel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-31904-51
Indiener Spies J.W.E.
Indiener Wiegman-van Meppelen Scheppink E.E.
Indiener Samsom D.M.
Indiener Jansen P.F.C.
Ondernummer 51
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
PS key KST140396
Publicatiedatum 2010-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten; Amendement; Gewijzigd amendement Jansen c.s. ter vervanging van nr. 30 over het beperken van de bevoegdheid van de netbeheerder bij congestie
Uitgiftedatum 2010-02-02
Vergaderjaar 2009-2010