Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31865-107".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd' van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid
Dossiernummer 31865
Dossiertitel Verbetering verantwoording en begroting
Identifier kst-31865-107
Indiener W.B. Hoekstra
Ondernummer 107
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-02-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Verbetering verantwoording en begroting; Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport 'Baten en lasten geherwaardeerd' van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid
Uitgiftedatum 2018-02-23
Vergaderjaar 2017-2018