Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931839 nr. 677

31 839 Jeugdzorg

Nr. 677 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks de eerdere onderzoeken van de Minister onduidelijk blijft waar het geld voor de jeugdhulp precies naartoe gaat;

constaterende dat de Minister daarom aanvullende onderzoeken laat uitvoeren, inclusief een zogenaamd «Follow the Money»-onderzoek waarbij in een paar regio's heel precies wordt uitgezocht waar het geld naartoe gaat;

overwegende dat hierin het aanbiedersperspectief ook belangrijk is;

van mening dat daarom niet alleen onderzocht moet worden of het geld inhoudelijk gezien besteed wordt aan datgene wat redelijkerwijs onder de reikwijdte van de jeugdhulpplicht zou moeten vallen, zoals vastgesteld in de Kamerbreed aangenomen motie-Peters c.s. (31 839, nr. 670), maar dat ook onderzocht moet worden welk deel van het geld aan zorg wordt besteed en welk deel aan overige zaken;

verzoekt de regering, in de «Follow the Money»-onderzoeken niet alleen de vraag mee te nemen welke zorg wordt ingekocht, maar ook welk deel van het geld aan zorg wordt besteed,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters