Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31839-570".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-03-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’
Dossiernummer 31839
Dossiertitel Jeugdzorg
Identifier kst-31839-570
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 570
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-03-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jeugdzorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2016-2017