Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31839-461".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezeggingen over de ouderbijdrage
Dossiernummer 31839
Dossiertitel Jeugdzorg
Identifier kst-31839-461
Indiener M.J. van Rijn
Ondernummer 461
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jeugdzorg; Brief regering; Toezeggingen over de ouderbijdrage
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015