Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331839 nr. 245

31 839 Jeugdzorg

Nr. 245 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2012

In het Algemeen Overleg van 20 juni 2012 (Kamerstuk 31 839, nr. 240) bleek dat er nog vragen, onduidelijkheden en zorgen over het nut en de gevolgen van de overheveling van de jeugd-ggz. Ik heb destijds aangegeven hier een studie naar te laten verrichten en u over de uitkomsten van hiervan te berichten.

Het is een objectieve analyse op basis van gesprekken met relevante partijen die een overzicht biedt van de randvoorwaarden, kansen en risico’s bij wel, gedeeltelijk en bij niet overhevelen van de jeugd-ggz.

In de bijlage vindt u de resultaten van dit onderzoek 1). Ik heb ervoor gekozen om het rapport zo spoedig mogelijk openbaar te maken. Een reactie op dit rapport wordt meegenomen in een volgende stelselbrede communicatie richting Uw Kamer. Deze zal door het volgende kabinet aan uw Kamer worden aangeboden.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer